مشارکت شهرداری یزد در طرح سرمایه گذاری تولید برق

مشارکت شهرداری یزد در طرح سرمایه گذاری تولید برق
شهرداری یزد آمادگی خود را برای مشارکت در یک طرح ایجاد و راه اندازی مولد برق اعلام کرد.
       به گزارشروابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد اولین جلسه هماهنگی درخصوص مشارکت سرمایه گذاری برای تولید برق، با حضور بخش خصوصی و اعلام آمادگی آن برای ایجاد و راه اندازی مولد برق برگزار شد.
مدیران شهرداری یزد در این جلسه با بررسی پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر مشارکت در این زمینه آمادگی خود را اعلام نمودند.
در این جلسه از سوی مسئولان شهرداری خاطرنشان شد که شهرداری زمین مورد نیاز را در محل میدان مرکزی میوه و تره بار به صورت آورده در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد داد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :