مسیر دوچرخه‌سواری از دخمه تا پارک مهرآوران بزودی به بهره‌برداری می‌رسد

مسیر دوچرخه‌سواری از دخمه تا پارک مهرآوران بزودی به بهره‌برداری می‌رسد


مسیر دوچرخه‌سواری از دخمه تا پارک مهرآوران بزودی به بهره‌برداری می‌رسد

 رضا اللهیاری؛ مدیر منطقه سه شهرداری یزد درباره پروژه‌های عمرانی فعال در سطح منطقه و همچنین برنامه‌های این منطقه برای اخذ عوارض در ماه‌های پایانی سال جاری توضیحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.