مسيراجراي ادامه عمليات ميدان شهداي محراب باز شد

مسيراجراي ادامه عمليات ميدان شهداي محراب باز شد

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد در حدود 5150 متر مربع از مجموع 5300 مترمربع املاكي كه تا به حال به علت عدم توافق با مالكين آزاد سازي نشده بود و مانع از اجراي ادامه عمليات ميدان شهداي محراب بود آزادسازي گرديد .  

گفتني است املاك آزاد سازي نشده پروژه شهداي محراب شامل يك قطعه زمين و دو باب مغازه بوده است كه با آزاد سازي زمين مذكور فقط در حدود 150 متر مربع از مغازه ها باقي مانده كه در چند روز آينده آزادسازي خواهد شد .

شايان ذكر است با آزاد سازي قطعه زمين مذكور 99 درصد ازكل آزاد سازي پروژه تقاطع غير همسطح ميدان شهداي محراب كه بلوارهاي دانشجو ،‌ مدرس و خيابان آيت ا... كاشاني را به هم وصل مي كند به انجام رسيده و مسير اجراي پروژه كاملاً بازشده است .

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.