مسعود تاج آبي سكاندار فاواي شهرداري يزد شد

مسعود تاج آبي سكاندار فاواي شهرداري يزد شد

مديرعامل سازمان رفاهي ـ تفريحي شهرداري يزد با صدور ابلاغي جديد از سوي شهردار يزد به سمت سرپرست سازمان فاواي شهردراي يزد منصوب شد .

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد محمدرضا عظيمي زاده با صدور ابلاغي، مسعود تاج آبي كه پيش از اين سمت مدير عاملي سازمان رفاهي ـ تفريحي را بر عهده داشت به سمت سرپرست سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) منصوب نمود.

 شهردار يزد در اين حكم خطاب به تاج آبي خاطر نشان كرده است با بهره گيري از تجارب ارزشمند تان و با به كارگيري امكانات و پتانسيل نیروی انساني موجود در سازمان و سياستگذاري و برنامه ريزي لازم در جهت تحقق اهداف سازمان و در راستاي انجام وظايف محوله مطابق اساسنامه، ضمن هماهنگي با اعضاي هيآت مديره و شوراي سازمان و رعايت قوانين و مقررات مربوطه، شاهد تحولي چشمگير در حوزه iT شهرداري باشيم

آدرس کوتاه :