مرمت سیـل بنـد یزد از سوی شهرداری

مرمت سیـل بنـد یزد از سوی شهرداری
 
با اختصاص اعتبار از سوی دولت و شهرداری یزد عملیات مرمت و بهسازی سیل بند شهر یزد آغاز شد.
    
 به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شهرداری یزد بر اساس بودجه تخصیص داده شده از اعتبارات دولتی و همچنین اعتباری که شهرداری منظور نموده است سیل بند یزد مرمت و بهسازی می شود.
خاطرنشان می شود با توجه به احداث سیل بند یزد در دهه های گذشته و لزوم مرمت و بهسازی آن، حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری یزد با پیمانکاری سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد عملیات اجرایی آن را آغاز نموده است.
فاز یک این پروژه شش کیلومتر طول دارد و عرض آن پنج متر می باشد که اکنون با 85 درصد پیشرفت فیزیکی، تسطیح و کوبیدن آن انجام شده و در نهایت مرحله ماکادم ریزی، جهت جلوگیری از شسته شدن تاج سیل بند به اجرا در می آید.
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :