مركز كنترل ترافيك شهرداري يزد به بهره برداري رسيد

مركز كنترل ترافيك شهرداري يزد به بهره برداري رسيد
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد مركز مديريت و كنترل ترافيك شهر پيرامون سه محور كنترل ، تبادل اطلاعات و پشتيباني با اهداف مديريت ، نظارت و كنترل جريان ترافيك ، تحقق پليس الكترونيك وسامانه هوشمند ثبت تخلفات ، مديريت بحران در هنگام بروز حوادثي از قبيل تصادف ،            آتش سوزي و امداد رساني در زمان سيل و زلزله و ... با صرف هزينه اي در حدودپنج ميليارد ريال مورد     بهره برداري قرار گرفت .
هدايت و ايجاد مسير سبز براي وسايط نقليه امدادي و اورژانسي از طريق سامانه هاي نظارت تصويري ، كنترل چراغهاي راهنمايي و سيستم هاي صوتي نصب شده در تقاطعها ، ضبط تصوير تصادفها و حوادث و ارسال به مراجع مربوطه ، مديريت و راهبري ناوگان حمل و نقل عمومي با استقرار نيروي اتوبوسراني و تاكسيراني در مركز كنترل و استفاده از سامانه نظارت تصويري وGPS ، ارتباط با سازمانهاي خدمات شهري مانند آب ، برق ، گاز و مخابرات و اطلاع رساني در شكلهاي راديو پيام ، مطبوعات ، و تابلوهاي متغيّر خبري از جمله اهداف ديگر اين مركز مي باشد .  
همچنين سامانه هوشمند مديريت و كنترل جریان ترافيك تقاطع ها از ديگر بخش هاي اين مركز است كه با دريافت اطلاعات ترافيكي زنده از وروديهاي تقاطع و استفاده ازسامانه كنترل هوشمند ، زمانبندي چراغ ها را متناسب با شرايط موجود ترافيكي تنظيم مي كند .
خاطر نشان مي شود اولين مزيت دوربين هاي نظارتي ، توانايي ايجاد اطلاعات تصويري مورد نياز براي اخذ تصميماتي آگاهانه است كه با به كارگيري دوربين هاي مدار بسته ، بخش كليدي مديريت ترافيك شهر را تشكيل مي دهد .
شايان ذكر اينكه پليس مستقر در مركز مديريت كنترل و ترافيك ، تخلفات را ثبت و براي مالكين وسايل نقليه ارسال مي دارد.  
همچنين پليس با استفاده از بلند گوهاي نصب شده در محل تقاطعها ، مي تواند از محل مركزمدیریت کنترل و ترافیک به رتق و فتق امور ترافيكي و راهنمايي رانندگان بپردازد كه بدين وسيله مقرر شد در زمان ظهر و عشاء اذان نيز از اين طريق پخش شود . 
گفتني است در حال حاضر 11 تقاطع در سطح شهر يزد تحت پوشش نظارت تصويري قراردارد كه تعداد آن تا پايان سال به 20 تقاطع مي رسد .
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.