مراسم معارفه سرپرستان سازمانهای فاوا و رفاهی ـ تفریحی شهرداری یزد