مراسم تکریم مهندس سیفی و معارفه مهندس شاکری شمسی به عنوان فرماندار یزد

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :