مراسم افتتاح جمعه بازار خودرو

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :