• دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

مدیر منطقه دو: از تمام اهرم های قانونی و ظرفیت های موجود برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه استفاده خواهد شد.

مدیر منطقه دو: از تمام اهرم های قانونی و ظرفیت های موجود برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه استفاده خواهد شد.

از تمام اهرم های قانونی و ظرفیت های موجود برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه دو استفاده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه در این راستا افزود: شهرداری تمام تلاش خود را شبانه روز انجام می دهد تا افرادی که ساخت و ساز غیر مجاز انجام می دهند ضمن برخورد قانونی با این افراد از هر گونه تعرض به معابر، پیاده روها جلوگیری شود.

 وی گفت: اصول شهرسازی و معماری اراده عمومی همه کسانی است که حقی در شهر دارند و عده ای سودجو و متخلف با نادیده گرفتن حق دیگر افراد جامعه، موجب اعتراض شدید شهروندان شده و شرایط نابه هنجاری را برای شهرها به وجود آورده است.

سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه نیز در این زمینه یاد آور شد: از ساخت و سازهای غیر مجاز و رفع تصرف گذر در سطح منطقه جلوگیری بعمل می آید که نمونه ای از آن واقع در بلوار امام جعفر صادق (ع) می باشد.

وی خاطر نشان کرد: رویکرد ما قانون مداری و رعایت اصول فنی وشهرسازی است که سیاست گذاری و هدف ما را مشخص می کند.

سلمانی افزود: همه تلاش ها معطوف به پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی باشد تا هزینه رفع آسیب های این ناهنجاری شهری نیز کاهش یابد.

 

 

آدرس کوتاه :