مدیریت فرهنگ و اجتماعی

مدیریت فرهنگ و اجتماعی

محمدرضا نیکونژاد

 كارشناس مهندسی و کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.