مدیریت حوزه شهردار

مدیریت حوزه شهردار
محمدرضا شفیعی
کارشناس معماری و دانشجوی کارشناس ارشد طراحی شهری
 
وظایف:
 

برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحدها

انجام امور مربوط به حراست اموال،ساختمانها،ماشین آلات،تاسیسات، شهرداریها طبق دستورالعملهای ابلاغی

رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی ، شهری،اداری،مالی ونظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهارنظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح

-انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی،فرهنگی، و هنری در جهت ارائه طرحها و برنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی

اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحداث متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک

پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور

-برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع ، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته

 

- تنظیم برنامه های ملاقات مقامات داخلی و خارجی و همچنین راهنمایی مراجعین و ترتیب ملاقات آنها


-  ایلاغ دستور شهردار به اشخاص (حقیقی و حقوقی) و موسسات و دستگاههای ذیربط (متقاضی) و همچنین واحدهای سازمانهای شهرداری و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری و پیگری آنها طبق دستور


-  تنظیم و ارائه پرونده ها و گزارشات و نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده  آنها از طریق امور اداری به مراجع ذیربط


-  یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها، کنفرانسها، همایشها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار

 

-  ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه های زیرمجموعه شهردار


-  نظارت و نحوه راهنمایی مراجعین و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان


-  برقراری تماس با وزارتخانه ها و موسسات و ارگانهای دولتی و سفارتخانه ها و نظایر آن


-  انجام و پیگیری سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.