مدير ستاد اقامه نماز استان مشاور شهردار شد

مدير ستاد اقامه نماز استان مشاور شهردار شد

شهردار يزد مدير ستاد اقامه نمازاستان را به عنوان مشاور شهردار در امور روحانيون معرفي كرد.

      

        به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد مهندس محمد رضا عظيمي زاده با توجه به شان و جايگاه روحانيت معظم وبه منظور لزوم بهره گيري از نظارت اين قشر فرهيخته، و همچنين پيگيري مسائل مربوط به روحانيت،حجت الاسلام والمسلمين علي حبيبيان را به عنوان مشاور شهردار در امور روحانيون منصوب كرد.                             

        شهردار يزد در اين حكم فراهم نمودن زمينه تعامل سازنده با حوزه هاي علميه استان،مراجع عظام تقليد و روحانيون معزز را از حجت الاسلام حبيبيان خواستار شده است.

        اعتلاي فرهنگ اسلامي و ارتقاء آن در سطح شهرستان نيز از ديگر موارد مذكور در اين حكم مي باشد كه شهردار يزد به آن اشاره نموده است.

        خاطر نشان مي شود حجت الاسلام والمسلمين علي حبيبيان در سمت مدير ستاد اقامه نماز استان نيز مشغول به فعاليت مي باشد.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :