مجهز شدن پلهای هوای عابرپیـاده به سیستم آسانسور

مجهز شدن پلهای هوای عابرپیـاده به سیستم آسانسور
 
از 32 دستگاه پل هوایی عابر پیاده نصب شده در سطح شهر یزد، چهار دستگاه به سیستم آسانسور و یک دستگاه به سیستم پله برقی مجهز است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد، در راستای ارتقاء ایمنی عابران پیاده، تا کنون 32 دستگاه پل هوایی عابر پیاده در سطح شهر یزد نصب شده است.
خاطرنشان می شود چهار دستگاه از پلهای نصب شده به سیستم آسانسور و یک دستگاه از آن پل ها به سیستم پله برقی مجهز می باشد.
گفتنی است به منظور ایمنی سازی ترددهای عرضی عابران در ابتدای بلوار شهید صدوقی(ره) خبری از میدان همافر نیز یک دستگاه پل هوایی مکانیزه عابر پیاده نصب شده که از نظر عملیات اجرایی 80درصد پیشرفت داشته است.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.