مجموع بودجه سال ۹۸ شهرداری یزد ۹۱۴میلیارد تومان بوده است که با تصویب شورای اسلامی شهر این مبلغ به ۱۲۶۵میلیارد تومان برای سال ۹۹ رسیده است

مجموع بودجه سال ۹۸ شهرداری یزد ۹۱۴میلیارد تومان بوده است که با تصویب شورای اسلامی شهر این مبلغ به ۱۲۶۵میلیارد تومان برای سال ۹۹ رسیده است

ونوس عامری؛ عضو شورای اسلامی شهر یزد درباره نحوه بررسی و تصویب بودجه سال 99 شهرداری یزد و کلیات این بودجه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

 

آدرس کوتاه :