كسب رتبه تك رقمي كنكور توسط فرزندان پرسنل شهرداري يزد

كسب رتبه تك رقمي كنكور توسط فرزندان پرسنل شهرداري يزد
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد در كنكور سراسري سالجاري آقاي محسن اهالي آباده فرزند آقاي مسعود اهالي آباده از پرسنل منطقه سه شهرداري يزد رتبه هفتم كشوري و دوم منطقه اي را در رشته علوم انساني و خانم مريم ساعتچي فرزند آقاي محمد كاظم ساعتچي از پرسنل منطقه يك شهرداري يزد رتبه ششم كشوري و دوم منطقه اي را در رشته علوم تجربي كسب نمودند . 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.