كتاب كودكان و زندگي در شهر تدوين مي شود

كتاب كودكان و زندگي در شهر تدوين مي شود

مهندس مير وكيلي در ديدار مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان يزد با وي با اشاره به سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي بر تعامل بين كليه دستگاهها به خصوص متوليان فرهنگي تأكيد كرد و در خصوص همكاري باكانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان پيشنهاد تدوين كتابي را با موضوع كودك و زندگي در شهر ارائه نمود .

شهردار يزد همچنين لازمه نگاه ويژه كودكان يزدي به بافت قديم را در شهري با اين سابقه تاريخي مورد توجه قرار داد و همكاري سازمان ميراث فرهنگي ، شهرداري و كانون پرورش فكري كودكان را در تدوين كتابي با اين موضوع مفيد دانست .

محمد جواد اولياء نيز در اين ديدار ضمن ارائه گزارشي از وضعيت توليدات و برنامه هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان يزد ،آمادگي كانون مذكور را براي همكاري با شهرداري در قالب موضوعهاي شهر و شهروندي اعلام نمود و خواستارآرايش بخشي از پاركهاي سطح شهر و امكانات و تجهيزات آن بر مبناي استفاده هر چه بيشتر و بهتركودكان( ‌نگاه كودك محور ) شد .

آدرس کوتاه :