قدردانی از کارگران خدمات شهری

قدردانی از کارگران خدمات شهری
 
اهالی کوچه نوزدهم سلمان جنوبی از تلاشهای کارگران خدمات شهری تقدیر کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد ساکنان کوچه نوزدهم سلمان جنوبی با ارسال نامه ای به مسئولان خدمات شهری از تلاشهای سالیانه همه کارکنان زحمتکش خدمات شهری به ویژه کارگران شریف و پرتلاش، که زحمات زیادی را برای رفاه و آسایش مردم متحمل می شوند قدردانی نمودند.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :