قدرداني معاون برنامه ريزي وتوسعه سازمان شهرداريها از مدير امور اداري شهرداري يزد

قدرداني معاون برنامه ريزي وتوسعه سازمان شهرداريها از مدير امور اداري شهرداري يزد
به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشورازتلاشهاي مجدانه و مؤثر مدير امور اداري شهرداري يزد كه در راستاي تحقق اهداف اين سازمان با مشاركت در تدوين « دستورالعمل نظام جامع مالي شهرداريهاي كشور» انجام شده است با اهداء لوحي تشكروقدرداني نمود .
گفتني است وزارت كشور بر اساس مفاد ماده 34 تا 48 آيين نامه مالي شهرداريهاي كشور مكلف شده كه به منظور ايجاد روش متحدالشكل حسابداري دستور العمل هاي متعددي را تهيه و تدوين نمايد .
خاطر نشان مي شود عبدالرضا روشن با سابقه اي در حدود 16 سال با مدرك كارشناسي حسابداري كه مراحل پاياني كارشناسي ارشد اين رشته را نيز طي مي كند ، سمت مديريت امور اداري شهرداري يزد را در حال حاضر عهده دار است .

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.