قدرداني شهرداران از حمايتهاي دولت در مقوله مديريت شهري

قدرداني شهرداران از حمايتهاي دولت در مقوله مديريت شهري

 

از آنجائي كه دولت در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور حمايت ويژه اي را از مديريت شهري و شهرداريها نموده است شهرداران مراكز استانها و كلانشهرها طي نامه اي مراتب قدرداني و تشكر خود را از دولت اعلام داشتند.
 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد شهرداران مراكز استان ها و كلان شهرها در سال جاري طي نامه اي به معاون اول رئيس جمهور ضمن تبريك سال نو از حمايت و توجه وي‍‍ژه دولت نسبت به مسائل مديريت شهري و شهرداريها در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با توجه به فراهم شدن شرايط و ايجاد ظرفيت هاي قانوني متناسب در جهت توسعه پايدار، تقويت و بهبود زيرساختها و خدمات عمومي شهرها و خدمتگزاري شايسته به بيش از 70 درصد جمعيت ساكن در 1080 شهر كشور تشكر و قدرداني نمودند .
در اين نامه از شناخت مسائل، مشكلات و نارسائيهاي مديريت شهري، دستور مساعد در تحقق احكام برنامه پنجم، حمايت و پشتيباني دستگاههاي اجرايي ذيربط در اجراي احكام مرتبط با مديريت شهري به ويژه موضوعهاي مربوط به تقويت بنيه مالي شهرداريها، حمل ونقل عمومي، مسائل شهرسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده به عنوان منشا تحول اساسي در توسعه پايدارشهرها و ارائه خدمات شايسته به شهروندان نام برده شده است .  
شايان ذكر است شهرداران شهرهاي اردبيل، اروميه، اصفهان، اهواز، ايلام، اراك، بندر عباس، بوشهر، بجنورد، بيرجند، تبريز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساري، سمنان، سنندج، شهركرد، شيراز، قزوين، قم، كرج، كرمان، كرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان، ياسوج، يزد و مدير دبيرخانه كلانشهرها از امضاء كنندگان اين نامه مي باشند .
 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.