فراهم شدن امکان رهگیری نامه برای ارباب رجوع در شهرداری یزد

فراهم شدن امکان رهگیری نامه برای ارباب رجوع در شهرداری یزد

مراجعان به شهرداری یزد و سازمانهای تابعه با استفاده از شماره پیامک 30006137 و ارسال شماره اندیکاتور نامه خود می توانند مراحل اداری آن نامه را ردیابی نمایند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد با ایجاد تغییر در ساختار اندیکاتور و یکتاسازی در زیرسامانه دبیرخانه سامانه جامع اداری و مالی مجموعه شهرداری، مناطق، ناحیه تاریخی سازمانهای تابعه و شورای اسلامی شهر امکان رهگیری نامه ارباب رجوع فراهم گردید.

گفتنی است شهروندان می توانند با استفاده از شماره پیامک 30006137 و ارسال شماره اندیکاتور نامه خود، مراحل طی شده نامه مذکور را ردیابی نمایند.

همچنین این امکان در سایت سازمان فاوای شهرداری به آدرس www.favayazd.ir  نیز با دریافت سامانه اطلاع رسانی پیام کوتاه شهرداری یزد فراهم می باشد.

آدرس کوتاه :