فداکاری برای نجات جان همکاران

فداکاری برای نجات جان همکاران

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد باتوجه به    مسدود شدن مسیرفاضلاب کشتارگاه صنعتی دام یزد سه نفر از پرسنل به منظور بازگشایی مسیرمربوطه وارد کانال می شوند. این افراد پس از ورود باگذشت زمان کوتاهی دچار گاز گرفتگی شده ودر معرض خطر مرگ حتمی قرار می گیرند.دراین زمان همکار آنها آقای یاسین فلاح بافداکاری وارد کانال می شود وآنها رابازگردانده ونجات می دهد.

گفتنی است باوجود حضور به موقع نیروهای آتشنشانی شهرستان صدوق وتلاش برای نجات جان این عزیزان وجود گاز سمی درکانالهای مذکور عملاً امکان هرگونه عملیات امدادی  رااز آنها سلب نموده بود.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.