عیادت شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از پرسنل بیمار شهرداری

عیادت شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از پرسنل بیمار شهرداری
 
شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر یزد در ایام پایانی سال به عیادت پرسنل بیمار شهرداری می روند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد در ایام پایانی سال به منظور تفقد و دلجوئی از پرسنل بیمار شهرداری، مهندس محمدرضا عظیمی زاده شهردار یزد و مهندس حاج مرتضی شایق رئیس شورای اسلامی شهر و عزت یادگار به عیادت این عزیزان می روند.
گفتنی است امروز دوشنبه بیست و ششم اسفند ماه، عیادت از سه خانواده پرسنل شهرداری در دستور کار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر می باشد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :