عضویت شهرداری یزد در سازمان بین المللی شهرداران برای صلح

عضویت شهرداری یزد در سازمان بین المللی شهرداران برای صلح
با پذیرفته شدن عضویت شهرداری یزد در سازمان بین المللی شهرداران برای صلح، گواهی عضویت در این سازمان از سوی مسئول موزه صلح تهران به شهرداری یزد فرستاده شد.
       به گزارشروابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد با پذیرفته شدن عضویت شهرداری یزد در سازمان بین المللی شهرداران صلح، گواهی رسمی این عضویت که به امضاء آقای ماتسوئی کازومی شهردار هیروشیما و رئیس این سازمان رسیده است به شهرداری یزد ارسال شد.
ما تسوئی کازومی در این گواهی آورده است که ما متعهد می شویم از هر تلاشی برای همبستگی بین شهرها، ورای مرزهای ملی و تفاوت جهان بینی، فروگذار نکنیم تا به هدف نهایی خود یعنی پاکسازی جهان از تسلیحات هسته ای و پیشگیری از رخداد دوباره فجایع هیروشیما و ناکازاکی دست پیدا کنیم.
خاطرنشان می شود گواهی مذکور به پیوست نامه ای که از سوی مسئول موزه صلح تهران صادر شده به شهرداری یزد رسیده است.
 محمدرضا تقی پور مقدم در این نامه اظهار امیدواری نموده با یاری شهرداران عضو این سازمان و ارتباط فرهنگی بین شهرداران و شهروندان در دنیا بتوانیم گامی در جهت ترویج فرهنگ صلح و دوستی و زدوده شدن جنگ و خشونت از چهره جهان برداریم.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :