عضويت مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري يزد در اتحاديه كشوري پايا

عضويت مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري يزد در اتحاديه كشوري پايا
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد ابلاغ مهندس محمد صلواتي مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري يزد كه با كسب آراء به عنوان عضو اصلي هيأت مديره اتحاديه سازمانهاي پايانه هاي مسافربري شهرداريهاي كشور انتخاب شده بود از سوي صارمي معاون امور شهرداريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و رئيس مجمع عمومي اتحاديه صادر شد.
خاطرنشان مي شود اتحاديه سازمانهاي پايانه هاي مسافربري شهرداريهاي كشور از هشت سال پيش تشكيل شده و زير نظر سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور انجام وظيفه مي نمايد.
گفتني است بيشتر سازمانهاي مسافربري كشور عضو اين اتحاديه مي باشند و هيأت مديره آن از هفت نفر تشكيل شده است.
قابل ذكر اينكه دو نفر از اعضاي اين هيأت مديره از طرف رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و پنج نفر ديگر از بين اعضاي مجمع براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.