طرح بازآفرینی شهری فراتر از موضوعات عمرانی و فیزیکی است و مسائل اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... نیز در این حوزه دارای اهمیت هستند

طرح بازآفرینی شهری فراتر از موضوعات عمرانی و فیزیکی است و مسائل اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... نیز در این حوزه دارای اهمیت هستند

حسین ابوطالبی؛ کارشناس و مسئول روابط عمومی حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد درباره طرح بازآفرینی شهری و اقدامات انجام شده در این زمینه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :