صعود كوهنوردان شهرداري يزد به اشترانكوه

صعود كوهنوردان شهرداري يزد به اشترانكوه

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد تيم كوهنوردي شهرداري يزدبه منظور گراميداشت سالگردارتحال حضرت امام خميني (ره) وقيام15 خرداد دريكصدمين سالگرد تأسيس شهرداريها به ارتفاعات اشترانكوه صعود كرد.

شايان ذكر است اين صعود شش روز به طول انجاميده است.

آدرس کوتاه :