صدور سه ابلاغ جدید در شهرداری یزد

صدور سه ابلاغ جدید در شهرداری یزد

با صدور سه ابلاغ جدید مسئولان خدمات شهری منطقه یک، اداره موتوری و تعمیرات و روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری یزد معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد با صدور سه ابلاغ جدید، سعید پاک سرشت که پیش از این در سمت مسئول اداره موتوری و تعمیرات فعالیت می کرد به عنوان مسئول خدمات شهری منطقه یک و سید ضیاء حسینی زاده که تا کنون در سمت مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشغول بود به عنوان مسئول اداره موتوری و تعمیرات و سید علیرضا صفوی نیز به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری یزد معرفی شدند.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.