شهر یزد از طرف ستاد مناسب‌سازی کشور به عنوان پایلوت شهر دسترس‌پذیر شناخته شده است

شهر یزد از طرف ستاد مناسب‌سازی کشور به عنوان پایلوت شهر دسترس‌پذیر شناخته شده است


شهر یزد از طرف ستاد مناسب‌سازی کشور به عنوان پایلوت شهر دسترس‌پذیر شناخته شده است

جمال‌الدین عزیزی؛ شهردار شهر میراث جهانی یزد درباره پروژه هفت‌خوان و مناسب‌سازی معابر شهر و همچنین زمان بهره‌برداری از این پروژه با حضور دکتر جمالی‌نژاد توضیحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.