شهروندان زباله ها را از مبدأتفكيك كنند

شهروندان زباله ها را از مبدأتفكيك كنند

مديرعامل سازمان بازيافت شهرداري يزد با اعلام خبر جمع آوري زباله هاي بازيافتي 140هزار شهروند يزدي تصريح كرد:اين زباله ها درمناطق صفائيه، امامشهر،آزادشهر ،شهرك دانشگاه ،فرهنگيان صفائيه وخيابان كاشاني جمع آوري مي گردد وبه ازاي دريافت اين زباله ها، هدايايي به صورت كيسه هاي زباله به مردم داده مي شود.

مهندس زرگر باشي با اشاره به لزوم گسترش تفكيك از مبدا زباله در سطح شهر خاطر نشان ساخت :دراين راستا بايد فرهنگسازي صورت گيرد.

وي ضمن بيان اينكه موفقيت وعدم موفقيت در تفكيك از مبدأزباله به خصوصيات اجتماعي وفرهنگي جامعه بستگي دارد اظهار داشت :با پرداخت هزينه هايي در اين راستا، نتيجه آن در آينده مشاهده مي شود.

 وي خاطر نشان ساخت :روزانه 270 تن زباله عادي وماهيانه 80تن زباله خشك در سطح شهر جمع آوري مي شود. مديرعامل سازمان بازيافت گفت:اهداي مخازن جمع آوري زباله هاي خشك به بخشهاي خصوصي،نصب 300مخزن جمع آوري زباله هاي عادي در معابر شهر ،اختصاص 150هكتار زمين به سايت بازيافت ،استقرار حدود 15ايستگاه دريافت زباله خشك در سطح شهر ،ايجاد كارگاه آموزش نقاشي وكاردستي در پارك شادي با موضوع بازيافت ،اجراي برنامه آموزشي در راستاي حفظ ونظافت شهري در مقاطع ابتدايي به صورت پرسش وپاسخ ،طراحي وچاپ پوستر برنامه كلاسي در مقاطع ابتدايي ،ارسال پيام كوتاه به 130هزار مشترك تلفن همراه ، اهداءكتاب براي كتابخانه هاي مدارس محدوده ي طرح تفكيك در سطح شهر،تهيه بروشور عملكرد سازمان ،توزيع 90هزار تقويم ديواري با پيام آموزشي ، درج زمان بندي وواگذاري خدمات شهري به بخش خصوصي از جمله اقداماتي است كه سازمان طي چند ماهه اخير انجام داده است.

آدرس کوتاه :