شهردار یزد : اصلی ترین نیاز هر اجتماع شهری توسعه فرهنگی است

شهردار یزد : اصلی ترین نیاز هر اجتماع شهری توسعه فرهنگی است

میروکیلی شورای اسلامی شهر را به دلیل اینکه برخاسته از خود مردم است بهترین محور توسعه فرهنگی شهر معرفی کرد و اصلی ترین نیاز هر اجتماع شهری را توسعه فرهنگی دانست.

 مهندس میروکیلی در اولین جلسه گردهمایی رؤسای کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی شوراهای اسلامی شهرهای استان یزد که در محل شورای اسلامی مرکز استان برگزار شد اصلی ترین نیاز هر اجتماع به ویژه اجتماع شهری را توسعه فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد بهترین محور توسعه فرهنگی شورای اسلامی شهر می باشد که برخاسته از خود مردم است.

شهردار یزد اظهار داشت: اگر همه موضوعات فرهنگی مثل بزرگداشت ایام دهه عاشورا مردمی شوند نیاز به اعتبار و هزینه ندارند.

وی ادامه داد: مردمی کردن مسئله اصلاحات فرهنگی، مهندسی فرهنگی و توسعه فرهنگ ابزار کار زیادی دارد که باعث تضمین ادامه روند توسعه و گرفتن نتیجه مطلوب می شود.

میروکیلی با تأکید بر اینکه فرهنگ سازی باید از پایگاههایی به نام مهد کودک شروع شده تا ملکه ذهن گردد اقدامات شهرداری را در این زمینه بر شمرد و چاپ کتاب شعری در موضوع فرهنگ شهروندی و شهر نشینی را یکی از این فعالیتها دانست.

شهردار یزد شناخت را از اصلی ترین موارد در مسئله فرهنگ نام برد که شهرداری در این راستا در قالب اطلس فرهنگ اقداماتی را انجام داده است.

گفتنی است در این گردهمایی آقای سردار طلائی رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها نیز حضور داشت.

آدرس کوتاه :