شهردار يزد با بازرس كل استان ديدار و گفتگو كرد

شهردار يزد با بازرس كل استان ديدار و گفتگو كرد
در پي انتصاب بازرس كل استان يزد مهندس عظيمي زاده در ديدار با وي بر نگاه كرامت محور در حوزه فرهنگي تاكيد كرد.
        به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد مهندس محمد رضا عظيمي زاده در ديدار با بازرس كل استان با تاكيد بر نگاه كرامت محور در حوزه فرهنگي و تبليغات به دشواريهاي اداره شهر اشاره كرد و گفت:هر چه وسعت شهر بيشتر شود خدمات بيشتري را بايد به شهروندان ارائه دهيم.                             
        شهردار يزد همچنين عدم تناسب بين درآمد و هزينه هاي شهرداري را از مهترين مشكلات خدمات رساني دانست.
        وي اظهار داشت: در خصوص منطقي سازي عوارض پيشنهاد هايي ارائه شده و سير افزايش عوارض شهرداري همواره از يك نظم منطقي برخوردار بوده است.
        عظيمي زاده همچنين در اين ديدار گزارشي از پروژه هاي عمراني در دست اجراي شهرداري را بيان نمود و عمده مشكلات اين پروژه را عدم جابجايي تاسيسات عنوان كرد.
        حجت الاسلام والمسلمين اكبر طالبي چاهوكي نيز در اين ديدار با سفارش به مسئولان شهر گفت: با دقت بيشتر ميراث گرانبهاي آبا و اجدادي يزد و منبع عظيم فرهنگي را حفظ كرده و به نسل بعد منتقل كنيم.
        بازرس كل استان يزد در ادامه شهرداري را از مهمترين دستگاههايي دانست كه مي تواند از اين فرهنگ حراست و پاسداري نمايد.
حجت الاسلام طالبي اظهار داشت: در امور فرهنگي شهرداري بايد فرهنگ خانواده را شاخص قرار داده و با پا فشاري بر فرهنگ يزدي،گلوگاهها را شناسايي كند تا آسيب هاي اجتماعي كاهش يابد.
      وي با تاكيد بر رشد همگون شهر،ساخت و سازهاي غيرمجاز را در همه جا مشكل ساز عنوان كرد و با بر شمردن اهميت جايگاه پليس ساختمان، درخواست نمود كه در برنامه هاي سال93 كاهش ساخت و سازهاي غير مجاز بصورت حداكثري دنبال شود.
      علاوه بر اين بازرس كل استان،كارشناسي واقعي در تملك اراضي داخل طرحها و رعايت چهره فرهنگي شهر در اسامي انتخابي را ياد آور شد.                                                                       
 
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :