شهردار سابق یزد در پست مشاور استاندار

شهردار سابق یزد در پست مشاور استاندار
به گزارش روابط عمومی و امور بین المل شهرداری یزد طی حکمی از سوی محمدرضا فلاح زاده، مهندس سید علی اکبر میروکیلی شهردار سابق یزد به سمت مشاور استاندار در امور عمرانی منصوب گرديد.
استاندار یزد در این حکم به سوابق ارزشمندمهندس میروکیلی در عرصه های عمرانی و مدیریت شهری اشاره نمود و بر بهره گیری از تجارب مسئولیت های گذشته وی تأکید کرده است.
آدرس کوتاه :