شهرداری يزد در زمینه تحقق شهرداری الکترونیک به عنوان شهرداري برتر معرفی شد

شهرداری يزد در زمینه تحقق شهرداری الکترونیک به عنوان شهرداري برتر معرفی شد
در خاتمه دومین کنفرانس بين المللي شهرداری الکترونیکی شهرداریهای اصفهان ، یزد و مرند به عنوان شهرداریهای برتر کشور در زمینه  تحقق شهرداری الکترونیکی معرفی و از آنها تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی واموربين الملل شهرداري يزد، در بخش شهرداریهای کلانشهرها ، شهرداری اصفهان به عنوان شهرداری برتر در زمینه تحقق شهرداری الکترونیکی انتخاب و از شهرداری تهران نیز تقدیر شد.
در بخش شهرداریهای مراکز استانها ، شهرداری یزد به عنوان شهرداری برتر در زمينه تحقق شهرداري الكترونيكي انتخاب و از شهرداری کرمانشاه نیز تقدیر شد.
در بخش شهرداریهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت نیز شهرداری مرند به عنوان شهرداری برتر در زمینه تحقق شهرداری الکترونیکی انتخاب و از شهرداری فولاد شهر نیز تقدیر شد.
 انتخاب شهرداریهای برتر درزمینه تحقق شهرداری الکترونیکی به منظور معرفي الگوهاي برتر در زمينه تحقق شهرداري الكترونيكي در كشور و تشويق و ترغيب شهرداريها به سمت تحقق شهرداريهاي الكترونيك از سوی سازمان شهرداریها و دهیاري های کشور صورت گرفت.
اين گزارش حاكي است دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور به این منظور پیش از این فرمهاي ارزيابي شهرداريها را به استانداریها ارسال کرد  كه در خصوص اطلاعات ارائه شده بررسي نهايي صورت گیرد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.