شهرداریزد از مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز تقدیر کرد.

شهرداریزد از مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز تقدیر کرد.

عظیمی زاده شهرداریزد با ارسال تقدیر نامه ای  از زحمات وفعالیتهای مدیر عامل سازمان پارکهاوفضای سبز تقدیر نمود .

دراین تقدیر نامه آمده است بی تردید اهداف وبرنامه های شهرداری وارتقای کیفیت خدمات ر سانی این مجموعه درسایه لطف الهی وحسن مدیریت جنابعالی تحقق یافته است امید است پیوسته مشمول تاییدات حضرت حق ودرظل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج)باتوان وجدیت بیشتر درجهت تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبت به انجام امورمحوله پیروز وسربلند باشید.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.