شهرداري يزد پروانه ساختماني صادر نمي كند

شهرداري يزد پروانه ساختماني صادر نمي كند
به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد در راستاي واگذاري امور به بخش خصوصي و مشاركت مردم در تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي با هدف تعيين و انتخاب افراد مجرب جهت تشكيل دفاتر كارگزاري امور شهرسازي مناطق شهرداري يزد، آزمون انتخابي دفاتر مربوطه در تاريخ بيستم اسفند ماه در محل دانشكده علمي و كاربردي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد برگزار شد.
خاطرنشان مي شود با عنايت به اهداف و برنامه ريزي هاي شهرداري يزد در خصوص برون سپاري امور اجرايي، تسريع و تدقيق در انجام امور شهرسازي از جمله صدور پروانه هاي ساختماني با تشكيل هيئت چهار نفره، ايجاد دفاتر كارگزاري امور شهرسازي در دستور كار شهرداري قرار گرفته است.
 
« روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.