سید ابوالفضل کشفی؛ مدیر منطقه دو شهرداری یزد

سید ابوالفضل کشفی؛ مدیر منطقه دو شهرداری یزد

سید ابوالفضل کشفی؛ مدیر منطقه دو شهرداری یزد درباره برنامه‌های عمرانی این منطقه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :