سرويس دهي رايگان ناوگان شهري سازمان اتوبوسراني يزد

سرويس دهي رايگان ناوگان شهري سازمان اتوبوسراني يزد
به مناسبت سي ويكمين سالگرد پيروزي انقلاب با شكوه ايران اسلامي و آغاز ايام ا... دهه فجر در روزهاي 12 و 22 بهمن ماه سرويس دهي به شهروندان شريف و شهيد پرور يزد توسط ناوگان شهري شهرداري يزد به صورت رايگان انجام مي پذيرد.
آدرس کوتاه :