سرب و روی نتوانست مانع روئیدن گلهای شهرداری شود

سرب و روی نتوانست مانع روئیدن گلهای شهرداری شود

 

    تیم فوتسال شهرداری یزد در هوای بهاری زمستان، 14 گل در دروازه تیم سرب و روی مهدی آباد رویاند.

در ادامه مسابقات فوتسال کارگری استان، تیم شهرداری یزد، تیم سرب و روی مهدی آباد را با 14 گل بدرقه کرد.

 این مسابقه در روز جمعه بیست و چهارم بهمن ماه به انجام رسید.

 

 

آدرس کوتاه :