ساماندهی کلی بوستان تپه کسنویه

ساماندهی کلی بوستان تپه کسنویه

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز بوستان تپه کسنویه با هزینه بالغ بر750 میلیون ریال ساماندهی و به مبلمان پارکی مجهز شد.

 محمد صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز گفت: این پارک که به نسبت سایر پارکهای شهریزد دارای فضا و طراحی متفاوتی می باشد با صرف هزینه بالغ بر550 میلیون ریال به مبلمان پارکی از قبیل (نیمکت ،سطل زباله ،وسایل بازی کودکان و وسایل بدنسازی پارکی و نصب کفپوش به منظور ایمن سازی محوطه بازی ) مجهز شد.

وی یادآور شد : به منظور بهسازی فضای سبز این پارک  با هزینه بالغ بر200میلیون ریال نسبت به گلکاری، ایجاد پرچین وساماندهی فضای سبز شامل حذف علفهای هرز، هرس و سربرداری درختان موجود اقدام شده است.

 

 

آدرس کوتاه :