ساماندهی ورودی شمالی شهر یزد

ساماندهی ورودی شمالی شهر یزد

 

حدفاصل  میدان های دروازه قرآن تا غدیر که به عنوان ورودی اصلی شمالی  و از شریان های اصلی شهر یزد محسوب می شود ساماندهی می گردد.
 
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد مسیر حدفاصل میدانهای دروازه قرآن تا غدیر به دلیل مجاورت با شهر شاهدیه و تعریف ورودی و تقارن آن با سرعت در شریانهای اصلی و فرهنگ ترافیکی حاکم براین شبکه، مورد مطالعه قرار گرفته است.
گفتنی است این محور حدود 15 سال در برنامه اقدام مدیران ترافیکی استان بوده که هم اکنون با پیگیری شهرداری یزد به صورت مستقل و با راهبری حوزه معاونت شهرسازی و معماری و همکاری کلیه مدیران استانی، طرح مطالعاتی ساماندهی آن آغاز شده و در این خصوص قراردادی دو ماهه با دانشگاه یزد منعقد گردیده است.
شایان ذکر اینکه اگر تصویب طرح در مراجع ذیصلاح یک ماه به طول انجامد، تهیه طرح مطالعات ساماندهی ترافیکی و سیمای شهری سه ماهه مصوب شده و راهبردهای اصلی ساماندهی این مسیر در اختیار قرار می گیرد که پس از آن می توان نسبت به تهیه طرح اجرایی (فاز 2 طرح) و پس از تصویب درخصوص عملیات اجرایی شبکه آن اقدام نمود.
آدرس کوتاه :