ساماندهی سنگ جدول و نوارسبز بلوارآیت ا... فقیه خراسانی

ساماندهی سنگ جدول و نوارسبز بلوارآیت ا... فقیه خراسانی

مهندس احمدقانع مدیر منطقه یک شهرداری یزد درگفتگویی از پروژه های ساماندهی واجرای سنگ جدول ونوار سبز بلوار آیت ا... فقیه خراسانی ازدروازه قرآن تا پل الغدیر بااعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال ، طراحی وساماندهی پارک وحدت امامشهر جهت استفاده بانوان بااعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال واحداث سرویس های بهداشتی درمحل امامزاده سیدگلسرخ بااعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال به عنوان طرحهایی درمنطقه نام برد که درآینده ای نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی همچنین اصلاح هندسی بلوار جمهوری اسلامی ، تقاطع های بلوار دولت آباد، انتهای خیابان شهید رجائی و بلوار 52 متری امامشهر وآسفالت کوچه ها وخیابانهای سطح منطقه به متراژ 20هزار مترمربع را از جمله پروژه های عمده منطقه یک دانست.

مدیر منطقه یک شهرداری یزد خاطرنشان کرد: کتابخانه خیابان سیدالشهداء با 60درصد وساختمان آتش نشانی امامشهر با 75 درصد پیشرفت فیزیکی نیز درحال احداث می باشد.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.