ساماندهي وروديهاي جنوبي و شمالـي شهـر يزد

ساماندهي وروديهاي جنوبي و شمالـي شهـر يزد
 
 
 
   نصب چهار كيلومتر سنگ جدول و تعريض مسير در ورودي جنوبي شهر يزد به انجام رسيده و در همين راستا تعريض ضلع شمال غربي بلوار آيت ا... فقيه خراساني در ورودي شمالي شهر نيز در حال انجام مي باشد.
      به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري یزد به دنبال ساماندهي وروديهاي جنوبي و شمالي شهر يزد، نصب سنگ جدول در محدوه ميدان شهيد آقا بابايي تا ورودي محمدآباد به طول چهار كيلومتر و در دو طرف مسير به انجام رسيده است، همچنين تعريض مسير مذكور به عرض پنج متر و اجراي زيرسازي و آسفالت نيز به مساحت 20 هزار متر مربع صورت گرفته است.
    علاوه بر اين در ادامه اجراي روكش آسفالت ضلع شمال غربي بلوار آيت ا... فقيه خراساني به عنوان ورودي شمالي شهر يزد كه در سال گذشته به ميزان 24000 متر مربع صورت گرفت، تعريض امتداد اين مسير نيز در سالجاري از سوي حوزه معاونت عمراني شهرداري در حال اجرا مي باشد.
    گفتني است تعريض ادامه ضلع شمال غربي بلوار آيت ا... فقيه خراساني در طول 1200متر و عرض 10 متر به انجام مي رسد كه شامل خاكبرداري، تقويت بستر، انجام زيرسازي مناسب با مصالح اساس و اجراي آسفالت است.
    شايان ذكر اينكه عمليات مذكور باعث تسهيل در رفت و آمد و زيباسازي منظر شهري مي شود.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :