ساماندهي وخاكبرداري تعدادي از باغچه هاي سطح شهرتوسط سازمان پاركها وفضاي سبز انجام گرفت

 سازمان پاركها وفضاي سبزدرراستاي بهبود كيفيت فضاي سبز شهر يزدخاكبرداري وساماندهي باغچه هاي تعدادي از خيابان ها وبلوارهاي سطح شهربه ويژه هسته مركزي را دستوركارخودقرارداده است .

محمد صفدرپورمديرعامل سازمان پاركهاوفضاي سبزگفت:ازابتدای دی ماه سالجاري عمليات خاكبرداري وساماندهي باغچه هاي خيابانها وبلوارهاي سطح شهرازجمله خيابان امام خميني(ره)، بلوارشهيدسيدرضاپاكنژاد، بلوار امام جعفر صادق (ع)،بلواردانشجو،خیابان فرخی، بلوار شهید بهشتی، پارک مسیح، شهرک رزمندگان، بلوار 22بهمن، بلواردولت آباد، بلوار آزداگان را به اتمام رسانیده است  وتاكنون درمجموع مقدار 1500 مترمكعب خاك اضافي از باغچه هاي مذكور تخليه نموده است.

وي تصريح كردباانجام خاكبرداري، آبگيري باغچه هاوبه تبع آن نفوذپذيري آن به صورت قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد كه شادابي وسرسبزي درختان رادرپي داشته وكيفيت فضاي سبز را افزايش خواهد داد .

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.