سازمان پارکها وفضای سبز

سازمان پارکها وفضای سبز
 
مديرعامل
محمد صفدرپور
کارشناس کشاورزی
 
پست الكترونيكي :    yazd parks@yazd.ir
 
تاريخچه سازمان:
اين سازمان درسال 1370 بادوهدف عمده حفظ وتوسعه وفضاي سبز تشكيل گرديد. درحال حاضر اين سازمان 520 هكتار فضاي سبز رانگهداري مي نمايد.
سازمان مذكور هم اكنون با 10 كارمند، 109 كارگر و276 نيرو از بخش خصوصي فعاليت مي كند.
 
وظايف سازمان
- ايجاد، حفظ ونگهداري كليه پاركها، فضاي سبز، ميادين، ووسايل تفريحي
- تحقيقات علمي وكشاورزي در ارتباط با مسائل فضاي سبز وطرح وبرنامه ريزي در جهت گسترش اين امر
- ارائه خط مشي هاي اساسي وبنيادي در مديريت فضاي سبز
- افزايش سرانه فضاي سبز
- ارائه راهكارهاي هدفمند وسازنده، رفع نقاط ضعف وتقويت نقاط قوت درراستاي بهبود فضاي سبز
- برنامه ريزي براي استفاده بهينه از منابع آبي واجراي طرحهاي آبياري قطره اي وجداسازي آب شبكه از آب خام
- برگزاري دوره هاي آموزشي در جهت ارتقاي سطح علمي وبهره وري بهينه از نيروي كار
- شناسايي، تهيه واجراي طرحهاي درآمدزايي
 
اهم فعاليت هاي سازمان در سال جاري
- نگهداري 520 هكتار فضاي سبز
- احداث فضاي سبز ميدان عالم ومثلثي هاي مجاور آن
- احداث فضاي سبز ميدان سلطان پناه ومثلثي هاي مجاور آن
- احداث فضاي سبز ميدان فرهنگ ومثلثي هاي مجاور آن
- احداث فضاي مثلثي ابتداي بلوار استقلال
- شروع احداث فضاي سبز ترمينال مسافربري باعقد تفاهم نامه با شهرداري
- نصب مخازن بلوار استقلال، ميدان تقاطع شهيد قندي وبلوار جهاد، ميدان عالم (تعداد 8 مخزن)
- آذين بندي سطح شهر 2000 مترريسه چراغاني 500 عدد پرچم به مناسبت ايام مختلف ملي ومذهبي
- اداره امور پاركهاي شادي، كوهستان، بانوان ، بزرگ شهر جهت امور تفريحي ورفاهي
- شركت در نمايشگاه دستاوردهاي دولت
- برگزاري نمايشگاه توانمنديهاي بانوان استان در باغ بانوان
- اجراي مناقصات انتقال آب خيابان سلمان، پژوهش،و....
- اداره امور مربوط به پاركهاي شادي، طوبي، بزرگ شهر وكوهستان، باغ فخار با تجهيز وآمايش آن
- برآورد هزينه هاي فضاي سبز وعقد قراردادهاي مربوطه
- بازرسي وجلوگيري از تخريب فضاي سبز
- مشاوره وارئه راهكارهاي علمي به شهروندان وادارات وارگانها
- انجام امور فضاي سبز سايت بازيافت
- پيگيري ايجاد امكانات تفريحي، رفاهي در پارك بزرگ شهر، كوهستان، هفتم تيرو...
- آموزش پرسنل در سطوح وزمينه هاي مختلف كاري
- نصب پلاكارد وتوزيع شيريني در پاركهاي بزرگ شهر، كوهستان وشادي به مناسبت ايام مذهبي


 
 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.