سازمان عمران

سازمان عمران
مدير عامل
محمد جواد حاجي محمد رضايي                
كارشناس عمران
 
تاريخچه سازمان
سازمان عمران و بهسازی و نوسازی در سال 1377 با اهداف توليد قطعات بتني، توليد شن وماسه، آسفالت، اجراي طرحهاي عمراني وبازرگاني تأسيس گرديد.
 
اهداف سازمان:
 
سازمان عمران و بهسازی و نوسازی شهرداري يزد بر اساس ماده 7 اساس نامه مصوب با رعايت مقررات موضوعه مي تواندنسبت به موارد زير اقدام نمايد:
1-احداث و تاسيس كارخانجات و كارگاههاي توليدي جهت تامين نيازمنديهاي شهري از قبيل كارخانه آسفالت- شن و ماسه بتن آماده و قطعات پيش ساخته در ارتباط با موضوع و هدف سازمان
2-احداث ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي شهرد ر اجراي طرحها و پروژه هاي مصوب شهرداري
3-   سرمايه گذاري و مشاركت با بانكهاو موسسصات سرمايه گذاريدر امور مربوطه به طريقي كه براي سازمان تامين منافع نمايد
4-   خريد – فروش و اجاره اموال منقول و غير منقول با رعايت مفاد اساس نامه و مقررات آيين نامه مالي و معاملات سازمان
 
 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.