سازمان بازیافت

سازمان بازیافت
مدیرعامل
 حسين صالحيان
 کارشناسی ارشد کشاورزی
 
 
 
تاريخچه سازمان
براساس مجوز وزارت كشور در نيمه بهمن 1381 آغاز بكار نموده است
 در حال حاضر با 2 كارمند، 2 كاگر، 13 نفر نيروي اداري بخش خصوصي و33 نفر نيروي خدماتي بخش خصوصي فعاليت مي نمايد.
 
وظايف سازمان
1-مديريت سيستم هاي، جمع آوري ، حمل وتخليه، دفع ودفن، تبديل وبازيافت بهداشتي زباله ها ونخاله ها وفضولات ساختماني ومواد رسوبي شبكه هاي دفع آبهاي سطحي شهر وضايعات ودورريزيهاي توليدي در شهر اعم از خانگي ، اداري، صنفي تجاري، صنعتي، كشاورزي، بيمارستاني و...
2-تهيه طرح جامع بهداشت شهري
3-برنامه ريزي اجرائي وعملياتي وسازماندهي وهماهنگي ونظارت، كنترل امور فوق در سطح شهر، هماهنگ با ساير مراجع مسئول درامر بهداشت
ودر جهت نيل به اهداف فوق وظايف ذيل را بعهده دارد:
- تهيه وتنظيم مقررات وآئين نامه وضوابط حمل ونقل زباله ودفن وبازيافت مواد قابل مصرف با رعايت كامل اصول بهداشتي
- احداث كارخانجات كمپوست با مراكز زباله سوزي از طريق اماني، پيمانكاري وراهنمايي بخش خصوصي
- آموزش وايجاد مراكز آموزشي وتشكيل دوره هاي اختصاصي براي كاركنان شهرداري ها، سازمان ومؤسسات دولتي وخصوصي به طرق مختلف اعم از مكاتبه اي، حضوري، تهيه برنامه هاي تلويزيوني وسينمائي ، تشكيل سمينارو...
- اقدام جهت ايجاد دوره تحصيلات عالي در دانشگاهها براي تربيت تكنسين ومهندس در ارتباط با زباله
 
اخبار واهم فعاليت هاي سازمان در سال جاري
- تهيه طرح جامع مديريت پسماند در بافت قديم شهر يزد باانعقاد قرارداد با مشاور فاز اول(در 5 جلد)(ارديبهشت 86)
- گسترش مناطق اجراي برنامه تفكيك پسماند از مبدأ(خرداد 86)
- طراحي وتوليد كيسه هاي پلاستيك سبز رنگ آرم دار ويژه جهت پسماند خشك وتوزيع در مناطق اجراي طرح تفكيك پسماند از مبدأ (تير ماه 86)
- شروع نظارت برعملكرد پيمانكاران جمع آوري پسماند ونظافت معابر شهر (مرداد ماه 86)
- حضور فعال در نمايشگاه دستاوردهاي هفته دولت (شهريور 86)
- ارسال اطلاعات فعاليت هاي سازمان در سال 84 كه منتج به انتخاب سازمان بعنوان واحد خدماتي سبز استان شد به منظور چاپ در كتاب صنعت گران سبز ايران (مهر 86)
- انعقاد قرارداد جهت دريافت گواهي مديريت كيفيت با سازمان فاواي شهرداري بوسيله پيمانكار(آبان 86)
- حضور فعال در نمايشگاه بين المللي حمل ونقل وخدمات شهري تهران (آبان 86)
- انعقاد قرارداد با سازمان فاواي شهرداري وراه اندازي سيستم ارتباطي wlreless به منظور ارتباط داخلي وخارجي مابين باسكول ، سازمان وكارخانه كمپوست بمنظور دريافت وارسال سريع فايل ها (آذر 86)
- برگزاري مسابقه طراحي تقويم ديواري(سال 87)(دي 86)
-اجراي برنامه آموزشي به همراه توزيع دفاتر فانتزي در سطح مدارس ابتدايي (تا كنون 8000 جلد) (بهمن 86)
-تلاش براي بهره برداري از كارخانه كمپوست وافتتاح پروژه در سال جاري
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.