سازمان آماروفناوری

سازمان آماروفناوری
مديرعامل
مهدي فعالي     
 كارشناس كامپيوتر
پست الكترونيكي: faali@fava
 
تاريخچه سازمان
اين سازمان در آبان 1383 فعاليت خود را آغاز نموده ودر حال حاضر با 21 نيروي قراردادي و44 نفر ازبخش خصوصي پروژه اي مشغول به فعاليت مي باشد.
 
وظايف سازمان
- ايجاد بانك اطلاعاتي به منظور استفاده در طراحي وبرنامه ريزيهاي شهري وشهرداري
- ارتقاء كمي وكيفي بازدهي سيستم هاي موجودو مورد نياز
- افزايش بهره وري سيستم ها جهت رساندن اطلاعات مورد نيازو در خواست اشخاص ذيربط با استفاده از خدمات ماشيني
- انتشار نشريات مناسب
 
 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.