سازمان اتوبوسرانی

سازمان اتوبوسرانی
مديرعامل
محمد جواد كريمي           
كارشناس مديريت
 
تاريخچه سازمان
اين سازمان در سال 1355 تأسيس وكار خودرابا 10 دستگاه اتوبوس بنز در 5 مسير آغاز نمود.اساسنامه اين سازمان در سال 1367 در حاليكه با 22 دستگاه اتوبوس، 14 مسير راسرويس دهي مي نمود به تصويب وزارت كشور رسيد.
هم اكنون سازمان با 175 دستگاه اتوبوس در 49 مسيرمشغول ارائه خدمات به شهروندان وساكنين حومه مي باشد.
سازمان مذكور در حال حاضر با 2 كارمند، 190 كارگر سازمان ، 14 كارگر بخش خصوصي و234 راننده وبهره بردار( از بخش خصوصي) فعاليت مي نمايد.
 
وظايف سازمان
 الف : مطالعات لازم براي تهيه نقشه شبكه خطوط اتوبوسراني وميني بوسراني در داخل شهر وحومه ودرنظر گرفتن طول ومسير خطوط برحسب نيازمنديها وبازدهي كار وهمچنين تشخيص واعلام اولويتهاي خطوط شبكه با توجه به تمركز جمعيت وتوليد سفر مناطق كارگري، كارمندي، دانشجوئي، مدرس وغيره و...
ب: اداره وبهره برداري ونگهداري صحيح از اتوبوسها وميني بوسها وخودروهاي سازمان وساير تأسيسات مربوط از قبيل تعميرگاه، توقفگاه، ترمينال وغيره و...
ج: برنامه ريزي يك ساله وپنج ساله با توجه به توسعه شهر وافزايش جمعيت واحتياجات مردم وانجام پيش بيني هاي لازم به منظور تأمين نيازمنديهاي آتي شهر از لحاظ تعداد اتوبوس وميني بوس با استفاده از كليه امكانات
د:تهيه وتوزيع وفروش بليط واجراي بكارگيري روش هاي دقيق وكنترل شده
ه : انجام كليه امور مربوط به معاملات اعم از تهيه لوازم وقطعات مورد نياز وهمچنين فروش ضايعات وخدمات ونيز استخدام افراد مورد نياز با رعايت مقررات مالي واستخدامي وصرفه وصلاح سازمان وطبق مفاد اساسنامه سازمان
 
اخبار واهم فعاليت هاي سازمان در سال جاري (1386)
- راه اندازي 28 دستگاه اتوبوس گازسوز وكولردار به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد
- ساخت پايانه مسافربري درون شهري دروازه قرآن
- تخفيف بليط براي دانش آموزان، دانشجويان وبازنشستگان
- ساخت 113 عدد سرپناه ايستگاه اتوبوس و71 مورد كف سازي ايستگاهها
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.