سازمان آتش نشانی

سازمان آتش نشانی
 
 
مدير عامل
                                                                                                                               
سيد محمد ميرجليلي
پست الكترونيكي: yazdfire@yazd.ir
 
تاريخچه سازمان
دايره آتش نشاني شهرداري دردي ماه 1340 بادو دستگاه خودرو وچهار نفر پرسنل فعاليت خود را آغاز نمود.اين دايره از سال 1372 بعنوان سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني با هدف اطفاي حريق ، امداد ونجات در حال خدمت رساني به همشهريان مي باشد.
اين سازمان در حال حاضر با 9كارمند، 104كارگر و 23 نيرو از بخش خصوصي فعاليت مي نمايد.
 
وظايف سازمان
-   نجات جان انسانها، مهار واطفاي حريق وحفاظت از ثروتهاي ملي در مقابل آتش سوزي وسوانح ناشي از آن
-برنامه ريزي وتعيين خط مشي در امور مربوط به آتش نشاني وخدمات ايمني
-آموزش هاي لازم در امر آتش نشاني وخدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي كاركنان وافرا دخارج از سازمان طي برنامه هاي زمان بندي شده
- ايجاد وتوسعه ايستگاههاي مورد نياز وبهره برداري از آنها
-نظارت برعمليات موسسات وشركتهاي دولتي وخصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني وخدمات ايمني
-انجام ترتيبات لازم جهت مقابله وتمهيدات لازم جهت كاهش آثار سوء ناشي از حوادث وسوانح طبيعي وغير طبيعي
-نظارت وكنترل برتحقق شرايط ايمني ساختمانها واستانداردهاي تجهيزاتي ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون در زلزله آتش سوزي، برق گرفتگي، سيل، بيماري هاي شيميايي اتمي
 برنامه يكساله سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني در سال 89:
 
1-انجام مكاتبات سازمان با مديريت محترم بحران در خصوص آمادگي اين سازمان با ادارات، ارگانها، سازمانها، نهادها از طريق مديريت محترم بحران در خصوص استمرار آموزش، انجام مشاوره و نظارت بر ضريب ايمني ادارات، ارگانها، سازمانها، نهادها، كارخانجات و با درج حداقل 8 مورد انجام موارد ايمني
2-استمرار آموزش ايمني عمومي محله به محله با هماهنگي پايگاههاي محلات بصورت تئوري و عملي بخصوص براي ساكنين ساختمانهاي بلند مرتبه و بازديد از ساختمانها و تنظيم صورتجلسات با درج نواقص ايمني و تحويل يك نسخه از آن به هيئت امناء آپارتمانها جهت رفع نواقص
3-اعزام مربيان سازمان جهت آموزش هاي تكميلي و عالي بخصوص آموزش مواد خطرناك و ... انعكاس آن به كليه پرسنل سازمان جهت ارتقاء سطح آموزش ايمني ( تا كنون در يك مرحله انجام گرديده است).
4-آموزش به پرسنل مديريت بحران شامل آتش نشانان ساير شهرستانها ، پليس ، هلال احمر ( بخشي اقدام و در حال حاضر ادامه دارد)
5-ثبت نام تعدادي از نيروهاي آتش نشاني در دانشكده علمي و كاربردي جهت گذراندن دوره هاي آموزش ايمني و اطفاي حريق و امداد و سوانح نجات
6-پيگيري در مورد بهينه سازي بعضي از تجهيزات سازمان كه در دست اقدام مي باشد( ست هيدروليكي از دو شيلنگه يك شيلنگه)
7-استمرار بازديد از اماكن عمومي، مراكز پرخطر ( جايگاه گاز، بنزين) مراكز تجاري و تجمعي (سينماها) تفريحي، سياحتي، زيارتي و تنظيم صورتجلسات جهت رفع نواقص ايمني (ضمناً يك مرحله آن انجام و صورتجلسات تنظيمي به مراجعه مربوطه ارسال گرديده است.)
8-افتتاح و بهره برداري از ايستگاه شماره 10 در صورت تامين نيروي مورد نياز در روز هفتم مهر به مناسبت روز آتش نشان
9-مكاتبه با سازمان ميراث فرهنگي در مورد بالا بردن ضريب ايمني بازار و پيگيري در خصوص اجرايي شدن طرح ارائه شده با توجه به مكاتبات انجام شده با سازمان ميراث فرهنگي و طرح ارائه شده جهت بالا بردن ضريب در صورت پادار شدن بودجه آن توسط ستاد محترم بحران يا سازمان محترم ميراث فرهنگي يا شهرداري و همچنين همكاري با سازمان عمران و مسكن سازان براي تهيه و تنظيم پيشنهادات براي در نظر گرفتن ايمني هرچه بيشتر و انعكاس به سازمان مذكور براي ارائه پيشگيريهاي لازم بعدي
10-استمرار صدور پروانه ايمني و اخذ تعهد از صاحبان املاك جهت مراجعه به سازمان براي بازديد از موارد ايمني لحاظ شده و همچنين تشكيل تيم كارشناسي براي علت يابي حريق ها و ارائه پيشگيريهاي لازم بعدي
11-ارسال نامه به سازمان نظام مهندسي و تكيد بر اجراي نقشه هاي ارائه شده بديهي است در غير اينصورت پايان كار ايمني صادر نخواهد شد.
12-پيگيري در خصوص تكميل پروژه نرم افزار ثبت اعلام حريق از طريق سازمان فاوا و استانداري محترم يزد
13-بكارگيري دستگاه GPS براي مشخص شدن دقيق مكان هاي شيرهاي هيدرانت و جانمائي آن بر روي نقشه و تهيه CD  آن (اين امر صورت پذيرفته است) و اعلام نياز به 200 عدد شير هيدرانت ديگر جهت نصب در سطح شهر و حوزه هاي همجوار
14-انجام مكاتبات به شهرداريهاي محترم زارچ، اشكذر، حميديا، شاهديه، بخش مركزي در خصوص رفع نواقص سيرهاي هيدرانت سطح شهرها و نصب ديگر شيرهاي مورد نياز. ضمناً مكاتبات لازم صورت پذيرفته است.
15-فعال نمودن تابلو شهري با درج نكات ايمني و تغيير آن در هر 15 روز و پيگيري در مورد خريد و نصب يك عدد مانيتور ديگر ترجيحاً در چهارراه مهديه در صورت تامين اعتبار آن
16-به روز رساندن پورتال سازمان و انعكاس خبرها در آن و تهيه خبرنامه در ارتباط با عملكردهاي خاص و شاخص و ارسال به مراجع مربوطه (مطبوعات، خبرگزاري ها، سايت هاي خبري، صداو سيما و مسئولين محترم شهرداري يزد و ساير ادارات ذيربط
17-برگزاري مانورهاي مستمر در طول سال و حداقل 10 مانور بزرگ كه دو مورد آن در حال برنامه ريزي و اجراي آن تا پايان ارديبهشت ماه انجام خواهد شد. (مانور ايمني سازمان بهزيستي و مانور براي اطفاء حريق مخزن هاي نفت و گاز و بنزين شركت پخش فرآورده هاي نفتي جنب پل روگذر 17 شهريور)
18-اطلاع رساني از طريق صدا وسيما اعم از مصاحبه راديوئي ، تلويزيوني و مستند سازي
19-تهيه جزوات مربوط به رعايت نكات و هشدارهاي ايمني بخصوص ساختمانهاي مسكوني و ارسال به درب منازل، همچنين تهيه و تنظيم توصيه هاي خاص ايمني از جمله براي آسانسورها و نصب آن در آسانسورهاي مجتمع مسكوني
20-مكاتبه با مديريت محترم بحران استانداري يزد و ارسال رعايت نكات و هشدارهاي ايمني براي زيرنويس نمودن آنها از طريق صداوسيماي مركز يزد جهت اطلاع رساني مستمر به شهروندان . اين امر در يك مرحله انجام و در طول سال ادامه خواهد داشت.
21-انجام مكاتبه با شهردار محترم يزد درخصوص ايجاد 15 بريدگي در بلوارهاي سطح شهر با جانمائي آن بر روي نقشه شهر به منظور نصب راه بندهاي ستوني در سالهاي آتي براي دسترسي آسانتر در كوتاهترين زمان ممكن به محل حريق
22-مكاتبه با شهرداري محترم يزد در ارتباط با خذ موافقت اوليه براي تعيين مكان زمين مورد نياز سه ايستگاه ديگر به ترتيب: 1- محدوده بلوار بسيج با خيابان سلمان 2- محدوده منطقه كسنويه و محمود آباد 3- محدوده بلوار شهيد جوكار به طرف ميدان امام علي (ع)
23-آموزش تئوري و عملي دوره اي با حضور كارگروه فني سازمان در ايستگاههاي آتش نشاني با توزيع جزوات و فيلمها، فايل هاي آموزشي و ديگر آموزش هاي عملي خاص مورد لزوم.شامل صعود در ارتفاع ( برج عملياتي و... )
24-ارائه گزارش عملكرد و مناسبت هاي سازمان بصورت آماري و همه ماهه و ارسال به مراجع مربوطه
25-ارائه گزارش عملكرد مالي بصورت ماهيانه به هيئت مديره محترم سازمان
26-شركت در نمايشگاه هايي كه به مناسبت هاي مختلف از جمله 7 مهر ( روز آتش نشاني)، ايام مبارك دهه فجر، نيروي انتظامي و نمايشگاه بين المللي
27-تامين ايمني مراسم هاي مذهبي،ملي، راه پيمائي ها و جشن ها و نماز جمعه در طول سال
28-اقدامات خاص در هفته چهارشنبه سوري و تسهيلات نوروزي با تهيه و تنظيمبرنامه هاي مربوطه
29-تهيه ليست تجهيزات مخصوص هر خودرو اطفاي حريق و نصب نسخه اي از آن در هر خودرو ( مراحل اوليه انجام يافته است).
30-به روز رساني سيستم اموال و انبار سازمان
31-تشكيل كارگزوها هاي تخصصي بصورت ماهيانه به منظور مطالعه ماهنامه تخصصي و ورزشي واصله به سازمان و تصميم گيري براي خريد و يا به روز رساني تجهيزات سازمان و ديگر موارد مورد لزوم
32-ستمرار استقرار ايستگاههاي سيار در سطح شهر
33-انجام آموزش هاي خاص آتش نشاني براي پرسنل شهرستانها از جمله دوره آموزش غواصي ( در سال جاري دو مورد انجام يافته است).
34-پيگيري در مورد تعويض 7 دستگاه خودرو مزدا مستهلك شده سازمان و همچنين خريد كلاه ايمني و تكميل ملزومات انفرادي در صورت بودجه آن
35-پيگيري در خصوص احداث فاز پروژه استخر شنا سرپوشيده
 
آدرس کوتاه :